Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/827
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Ninh Bình
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh)
Authors: Nguyễn Duy Hùng
Advisor: TS.Lê Việt Đức
Keywords: Quản trị rủi ro | Rủi ro tín dụng | C00935
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Hệ thống hóa lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh thành phố Ninh Bình giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017, từ đó xem xét đánh giá được những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng. - Đề xuất những giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh TP Ninh Bình cho giai đoạn 2018 – 2021.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/827
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.722-TT.pdfGiới thiệu293.74 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.722-ND.pdf
  Restricted Access
Nội dung1.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.