Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/847
Title: Mở rộng hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Agribank Chi nhánh Gia Cẩm, Phú Thọ
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng)
Authors: Lê Thị Thu Hiền
Advisor: PGS TS. Đồng Xuân Ninh
Keywords: Hoạt động cho vay | Hộ sản xuất kinh doanh | Agribank | C00762
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Cung cấp bức tranh tổng quan về hoạt động tín dụng trong một giai đoạn phát triển cụ thể. Đặc biệt luận văn phân tích đánh giá thực trạng mở rộng các hoạt động cho vay hộ SX tại Agribank Chi nhánh Gia Cẩm, Phú Thọ từ 2015 đến 2017. - Đưa ra những giải pháp để mở rộng các hoạt động cho vay hộ SX tại Agribank chi nhánh Gia Cẩm, Phú Thọ từ nay đến 2022. Những giải pháp này được đề xuất dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn, không chỉ giúp cho Agribank chi nhánh Gia Cẩm, Phú Thọ mà các ngân hàng khác có thể tham khảo
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/847
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.742-TT.pdfGiới thiệu434.12 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.742-ND.pdf
  Restricted Access
Nội dung958.56 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.