Tìm Kiếm

Communities in DSpace

Bộ sưu tập chung 0

Bộ sưu tập mà bất cứ ai cũng có thể đưa lên. Mọi người up sách lên đây nhớ tôn trọng luật bản quyền

Logo

Giáo trình và slide bài giảng 22

Bộ sưu tập cung cấp các giáo trình và bài giảng của trường ĐH Thăng Long

Logo

Khóa luận 2197

Bộ sưu tập khóa luận của trường Đại học Thăng Long

Logo

Luận Văn 814

Bộ sưu tập luận văn cao học của Trường Đại học Thăng Long

Hướng dẫn


Tài nguyên này chỉ phục vụ cho cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường Đại học Thăng Long.

Hiện nay, Dspace tạm ngưng cung cấp account đăng ký mới.


Mọi yêu cầu cụ thể để xem tài liệu toàn văn, bạn đọc có thể gửi mail về địa chỉ: thuvien@thanglong.edu.vn