Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/129
Title: Dịch tễ học môi trường (Sách đào tạo Bác sỹ chuyên khoa 1 dịch tễ học thực địa)
Authors: Chu Văn, Thăng
Đào Ngọc, Phong
Lê Vĩ, Hùng
Keywords: Dịch tễ học, Môi trường, Sức khỏe
Issue Date: 2012
Publisher: Y học
Abstract: Cuốn sách giới thiệu các nội dung cơ bản của Dịch tễ học Môi trường: Các chiến lược thiết kế nghiên cứu dịch tễ học môi trường sức khoẻ, Đánh giá tác động môi trường sức khoẻ, Các yếu tố nguy cơ môi trrờng tác động đến sức khoẻ, Đánh giá nguy cơ sức khoẻ môi trường, Phơi nhiễm các yếu tố nguy cơ sức khoẻ...
URI: http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/129
Appears in Collections:Y tế công cộng, điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dich te hoc moi truong.exePhần giới thiệu1.24 MBexecutableView/Open
dich te hoc moi truong (TV).exeToàn văn3.76 MBexecutableView/Open
video Q13.zipHướng dẫn bằng video94.81 MBexecutableView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.