Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/159
Title: Tổ chức và quản lý y tế (Sách dùng đào tạo bác sĩ chuyên khoa định hướng y học dự phòng)
Authors: Nguyễn Duy, Luật
Trương Việt, Dũng
Vũ Khắc, Lương
Keywords: Chăm sóc sức khoẻ Chính sách Y tế Quản lý
Issue Date: 2007
Publisher: Y học
Abstract: Cuốn sách gồm các nội dung: Đại cương quản lý y tế, Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam hiện hành, Hệ thống quản lý thông tin y tế quốc gia, Phân tích, xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên của địa phương, Kế hoạch và lập kế hoạch y tế dự phòng, Theo dõi và giám sát các hoạt động y tế ,Quản lý nhân lực, Quản lý tài chính và trang thiết bị y tế, Đánh giá chương trình/hoạt động y tế, Chăm sóc sức khỏe ban đầu Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Xã hội hóa hoạt động y tế, Đại cương chính sách y tế,Một số chính sách lớn về y tế và y tế dự phòng của Việt Nam hiện nay, Dân số y tế- khái niệm và các số đo cơ bản, Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia
URI: http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/159
Appears in Collections:Y tế công cộng, điều dưỡng
Y tế công cộng, điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.Quan ly to chuc y te.pdfToàn văn1.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.