Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/196
Title: Bài tập Đại số tuyến tính
Authors: Phan Huy, Phú
Nguyễn Doãn, Tuấn
Keywords: Đại số, bài tập, toán học
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia
Abstract: Cuốn sách được chia thành 3 chương gồm những vấn đề cơ bản của Đại số tuyến tính; Định thức và ma trận - Không gian tuyến tính, ánh xạ tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính - Dạng toàn phương. Trong mỗi chương có tóm tắt các lý thuyết, các ví dụ, các bài tập tẹ giải và cuối mỗi chương có phần hướng dẫn (HD) hoặc đáp số (ĐS). Các bài tập được chọn lọc từ trung bình cho đến khó
URI: http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/196
Appears in Collections:Toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai tap dai so tuyen tinh (phan huy phu).PDF2.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.