Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/206
Title: Chương trình đào tạo liên tục Chăm sóc và dự phòng các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ em/ Q.2: Chăm sóc trẻ em
Authors: Nguyễn Huy, Nga
Nguyễn Công, Khẩn
Trần Thị Phương, Mai
Keywords: Chăm sóc sức khỏe, Trẻ em
Issue Date: 2010
Publisher: Hà nội
Abstract: Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân viên y tế làm việc tại cộng đồng, Bộ Y tế đã biên soạn cuốn tài liệu này sử dụng để tập huấn cho các y, bác sỹ làm việc ở tuyến y tế cơ sở. Nội dung của cuốn sách bao gồm những chủ đề cơ bản trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em được chia thành 2 quyển. - Quyển 1. Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, Chăm sóc phụ nữ ngoài thời kỳmang thai. - Quyển 2. Chăm sóc trẻ em.
URI: http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHBKHN_123456789/206
Appears in Collections:Y tế công cộng, điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cham soc tre em .exePhần giới thiệu1.25 MBexecutableView/Open
cham soc tre em (TV).exeToàn văn20.87 MBexecutableView/Open
q2.pdf16.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.