Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1381
Title: ĐỘNG TỪ BÁO CÁO TRONG CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
Authors: Ths. Trần Thị Thanh, Hương
Keywords: Bài báo khoa học | Động từ báo cáo | Ngữ nghĩa
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Bài báo trình bày kết quả khảo sát và đối chiếu sự sử dụng động từ trích dẫn trong các bài báo khoa học bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Đề tài xem xét và xếp loại động từ báo cáo dựa trên chức năng ngữ nghĩa theo mô hình của Thompson và Yiyun (1991). Ba nhóm ĐTBC chính được phân loại tiếp thành 6 tiểu nhóm tương ứng với ba khía cạnh của công tác nghiên cứu nói chung: vật lí (nghiên cứu), văn bản và tinh thần. Kết quả cho thấy người viết sử dụng nhiều ĐT nghiên cứu và ĐT văn bản hơn ĐT tinh thần. Kiểu loại ĐTBC tiếng Anh phong phú hơn và được sử dụng thường xuyên hơn. Nhà nghiên cứu kinh tế và ngôn ngữ ưa chuộng cách trích dẫn tường minh hơn nhà nghiên cứu công nghệ thông tin. Nhà nghiên cứu nước ngoài có khuynh hướng báo cáo theo kiểu tranh luận nhiều hơn. Nhà nghiên cứu người Việt thiên về hướng cung cấp thông tin và báo cáo đơn giản với phạm vi lựa chọn ít hơn về ĐTBC.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1381
Appears in Collections:Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gioi thieu.pdfPhần giới thiệu1.8 MBAdobe PDFView/Open
KY YEU 2014 PHAN 2_04.pdfPhần nội dung492.49 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.