Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1388
Title: NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH ẨN DỤ NƯỚC VÀ LỬA TRONG CÁC TRUYỆN NGẮN MỸ VÀ VIỆT NAM THẾ KỈ 20
Authors: Ths. Phí Thị Thu, Trang
Keywords: Truyện ngắn | Ngôn ngữ | Nước | Lửa
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mục đích của bài báo này là để tóm tắt các kết quả nghiên cứu hình ảnh ẩn dụ nước và lửa trong các truyện ngắn của Mỹ và Việt Nam thế kỉ 20. Ẩn dụ không chỉ là một hiện tượng ngôn ngữ mà còn liên quan đến suy tư của con người. Mọi hoạt động hàng ngày, bao gồm cả hoạt động ngôn ngữ đều bị chi phối bởi suy nghĩ. Hình ảnh nước và lửa – được sử dụng với tư cách là một biện pháp tu từ - xuất hiện với tần suất cao trong 60 truyện ngắn được nghiên cứu, thể hiện tầm ảnh hưởng lớn của hai yếu tố này đối với nhận thức của con người, thế giới tự nhiên và xã hội trong cả hai nền văn hóa. Dựa trên phương pháp nghiên cứu định lượng và mô tả, nghiên cứu chỉ ra rằng ẩn dụ nước và lửa được xây dựng bằng các phương tiện từ vựng và ngữ pháp khác nhau, là một công cụ hữu dụng trong việc thể hiện cảm xúc và tạo hình ảnh ấn tượng trong văn học. Hình ảnh nước và lửa đều mang hàm nghĩa tích cực và tiêu cực trong văn hóa Mỹ và Việt Nam, phụ thuộc vào việc con người thể hiện thái độ của mình như thế nào đối với vẻ đẹp và sự nguy hiểm của nước và lửa.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1388
Appears in Collections:Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gioi thieu.pdfPhần giới thiệu1.8 MBAdobe PDFView/Open
KY YEU 2014 PHAN 2_11.pdfPhần nội dung560.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.