Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1490
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn
Authors: Trần Thanh, Tùng
Advisor: Trần Đình, Toàn
Keywords: A18026 | Hiệu quả hoạt động kinh doanh | Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn thông qua các phương pháp tỷ số, phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp Dupont và áp dụng kỹ thuật phân tích ngang.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1490
Appears in Collections:Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A18026_01.pdfPhần giới thiệu1.81 MBAdobe PDFView/Open
A18026_02.pdfPhần nội dung2.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.