Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1498
Title: Chương trình đào tạo liên tục Chăm sóc và dự phòng các bệnh thường gặp ở phụ nữ và trẻ em Q.1 Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, Chăm sóc phụ nữ ngoài thời kỳ mang thai.
Authors: Nguyễn Huy, Nga
Nguyễn Công, Khẩn
Trần Thị Phương, Mai
Keywords: Bệnh phụ nữ Chăm sóc Mang thai
Issue Date: 2010
Publisher: Hà nội
Abstract: Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân viên y tế làm việc tại cộng đồng, Bộ Y tế đã biên soạn cuốn tài liệu này sử dụng để tập huấn cho các y, bác sỹ làm việc ở tuyến y tế cơ sở. Nội dung của cuốn sách bao gồm những chủ đề cơ bản trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em được chia thành 2 quyển. - Quyển 1. Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, Chăm sóc phụ nữ ngoài thời kỳmang thai. - Quyển 2. Chăm sóc trẻ em.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1499
Appears in Collections:Y tế công cộng, điều dưỡng
Y tế công cộng, điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cham soc ba me tre em (TV).exeToàn văn10.29 MBexecutableView/Open
book.swf4.72 kBswfView/Open
cham soc phu nu.pdf32.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.