Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1526
Title: Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Mỹ Đình
Authors: Nguyễn Hoàng, Nam
Advisor: Trần Đình, Toàn
Keywords: A18599 | Hiệu quả sử dụng vốn | Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Mỹ Đình giai đoạn 2011-2013
Description: 52tr. Bảng biểu 29 cm.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1526
Appears in Collections:Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A18599_01.pdfPhần giới thiệu1.82 MBAdobe PDFView/Open
A18599_02.pdfPhần nội dung3.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.