Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1536
Title: Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 1 - VIWASEEN.1
Authors: Ngô Thị Quỳnh, Anh
Advisor: Trần Đình, Toàn
Keywords: Sử dụng vốn | Tài chính | A18682
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Khóa luận đã phân tích thực trạng tổ chức,sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 1. Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, có thể đánh giá trình độ tổ chức, sử dụng vốn tại công ty.Qua đó kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 1.
Description: 52tr. 29 cm.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1536
Appears in Collections:Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A18682_01.pdfPhần giới thiệu1.8 MBAdobe PDFView/Open
A18682_02.pdfPhần nội dung3.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.