Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1537
Title: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành
Authors: Lương Thị, Thảo
Advisor: Trần Đình, Toàn
Keywords: A18691 | Phân tích tài chính | Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP DVTM Cát Thành qua việc làm rõ thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp này giai đoạn 2011-2013, chỉ ra được các nguyên nhân và yếu tố tác động đến sự biến động tài chính trong kỳ phân tích. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiết tính hình tài chính của Công ty CP DVTM Cát Thành.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1537
Appears in Collections:Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A18691_01.pdfPhần giới thiệu1.2 MBAdobe PDFView/Open
A18691_02.pdfPhần nội dung2.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.