Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1757
Title: Tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu Tam Tự Kinh
Authors: Nguyễn Mạnh, Linh
Keywords: Sách tự học | Tam Tự Kinh | Tiếng Trung Quốc
Issue Date: 2012
Publisher: Thời đại
Abstract: Cuốn sách được biên soạn theo kiểu "Tam tự kinh", tức sách vỡ lòng cho trẻ em; diễn đạt đơn giản, minh họa sống động rất phù hợp với các bạn làm quen với một ngôn ngữ hoàn toàn khác tiếng Việt. Sách có kèm theo CD để luyện nghe
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/1757
Appears in Collections:Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.