Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2274
Title: Application of Popular English Songs in EFL Classroom Teaching
Authors: Ths. Trần Thị, Phượng
Keywords: Bài hát tiếng Anh | Giảng dạy tiếng Anh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Các bài hát tiếng Anh được xem như là một công cụ dạy học độc đáo. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tăng thời lượng và độ chú trọng vào các bài hát nổi tiếng trong chương trình dạy sẽ thúc đẩy động lực của sinh viên và việc tham gia tích cực vào quá trình học tập; học qua các bài hát cho thấy hiệu quả hơn việc ghi nhớ đơn thuần; và lời bài hát bao hàm kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa. Những bài hát luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc giảng dạy ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp. Một số kỹ thuật áp dụng các bài hát trong việc giảng dạy sẽ được đề cập đến trong bài báo này.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2274
Appears in Collections:Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Thị Phương Thu .pdfToàn văn397.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.