Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2384
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Hải quan Lạng Sơn
Authors: Lê Quang, Hưng
Advisor: Võ Nhất, Trí
Keywords: Nhân lực | Nguồn nhân lực
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mục đích nghiên cứu: Phân tích rõ nguồn nhân lực, nhân lực và chất lượng nhân lực Cục Hải quan Lạng Sơn trong điều kiện kinh tế hội nhập quốc tế. Nêu lên vai trò quyết định của nhân tố con người trong quá trình phat triển Cục Hải quan Lạng Sơn
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2384
Appears in Collections:Kinh doanh và quản lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.