Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2581
Title: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : Trung cấp 3
Authors: Cho Hang Rok
Keywords: Tiếng Hàn Quốc | Giáo trình | Sách bài tập
Issue Date: 2013
Publisher: Korea Korea Foundation
Abstract: Giáo trình được biên tập phù hợp với đặc thù thực tế một cách chặt chẽ là sự nối tiếp liên tục các nhu cầu và phản hồi tích cực của các cơ quan đào tạo và các trường đại học tại Việt Nam. Là công cụ học tập hiệu quả không chỉ trong các giờ học tiếng Hàn tại các trường Đại học mà còn dành cho cả những người học thông thường góp phần tăng cường sự hiểu viết sâu sắc về tiếng Hàn và nâng cao năng lực giao tiếp mang tính thực tế,
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2581
Appears in Collections:Ngôn ngữ HànItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.