Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2644
Title: Phân tích báo cáo tài chính phục vụ công tác quản trị tài chính tại Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ CMC (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
Authors: Đào Thị Diệu, Linh
Advisor: Trần Thị, Hà
Keywords: Phân tích | Báo cáo tài chính | Quản trị tài chính | C00148
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết, quan điểm về báo cáo tài chính và quản trị tài chính trong công ty cổ phần. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính phục vụ công tác quản trị tài chính tại Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ CMC
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2644
Appears in Collections:Kinh doanh và quản lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat luan van.pdfGiới thiệu484.51 kBAdobe PDFView/Open
Noi dung.pdfNội dung 2.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.