Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2763
Title: Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực của trường Cao đẳng Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)
Authors: Phạm Đức, Việt
Advisor: Nguyễn Khắc, Minh
Keywords: Chính sách | Nhân lực | Trường cao đẳng | Hải Dương | C00434
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Mục đích nghiên cứu: Hệ thống các vấn đề lý luận về chính sách đãi ngộ nhân lực tại các khối trường Cao đẳng, Đại học. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực của trường Cao đẳng Hải Dương
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2763
Appears in Collections:Kinh doanh và quản lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat LV.pdfGiới thiệu719.53 kBAdobe PDFView/Open
noidung.pdfNội dung1.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.