Tìm Kiếm

Tài nguyên giáo dục mở OER : [22]

Logo


Browse

Recent Submissions

 DSpace Hướng dẫn dùng Máy tính Ubuntu tại Thư viện Trường Đại Học Thăng Long
    Vũ, Đỗ Quỳnh (ĐHTL, 2017-09-05)

 DSpace Tự học sử dụng Linux
    Phan, Vĩnh Thịnh (Tài liệu này xuất phát từ slideshare của Nguyễn Vũ Hưng (https://fr.slideshare.net/vuhung16plus/tu-hoc-su-dung-linux-31072984), theo giấy phép CC-BY 2.5, 2017-02-14)

 DSpace Comprendre et apprendre dans l’interaction
    Lauzon, Virginie Fasel (2014)

 DSpace Lịch sử Tự nhiên Việt Nam
    Eleanor J. Sterling (VOER, 2013)

 DSpace GUIDE TO CDS IN VIETNAM FINAL
    (University of Technology, 2007)

 DSpace Vi sinh vật học môi trường
    Ngô Tự, Thành (VOER, 2013)

 DSpace Giáo trình Vi sinh vật học
    Nguyễn Lân, Dũng (VOER, 2013)

 DSpace Nhập môn Công nghệ phần mềm
    Phạm Thị, Quỳnh (VOER, 2013)

 DSpace Giáo trình mạng
    Unknown (VOER, 2015)

 DSpace History in the Making
    Catherine Locks (University of North Georgia, 2013)

 DSpace SME Business Associations of Vietnam
    Nhiều tác giả (2010)

 DSpace Quản trị marketing
    Nhiều tác giả (2010)

 DSpace Kinh tế lượng
    Phạm Trí, Cao (2010)

 DSpace Giáo trình Tiếng Việt Kinh Tế
    Đỗ Hồng, Dương (2010)

 DSpace Business English for Success
    Scott McLean (Saylor Foundation, 2011)

 DSpace Writing the Nation
    Amy Berke (University of North Georgia Press, 2015)

 DSpace Big grammar book
    Matt Purland (2004)

 DSpace Beginning Japanese for Professionals
    Emiko Konomi (Portland State University, 2015)

 DSpace A Basic Guide to Open Educational Resources (OER)
    Asha Kanwar (Unesco, 2015)

 DSpace Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education
    (Unesco, 2015)