Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3799
Title: Cambridge English skills real Reading 3 with answers
Authors: Driscoll, Liz.
Keywords: Tiếng Anh | Kỹ năng đọc | Kỹ năng tiếng Anh
Issue Date: 2013
Publisher: Cambridge Cambridge University
Abstract: Nội dung sách gồm các phần: - Tập trung vào các chủ đề của "làm việc và nghiên cứu "và" xã hội và du lịch", Cambridge English Skills Real Reading 3 xây dựng bài học thông qua các hoạt động dựa trên các tình huống hàng ngày và các văn bản. - Các mẹo học trong suốt cuốn sách giúp học sinh phát triển các chiến lược cho việc đọc văn bản khó khăn. - Pratice Extra khuyến khích học sinh làm phát triển khả năng tự học và cung cấp các bài thực hành đọc rộng hơn.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3799
ISBN: 9780521705738
Appears in Collections:Ngôn ngữ Anh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Real (TT).pdfGiới thiệu10.36 MBAdobe PDFView/Open
sach_1.PDFNội dung52.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.