Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3800
Title: Cambridge English skills real Wrting 3 with answers
Authors: Gower, Roger.
Keywords: Tiếng Anh | Kỹ năng viết | Kỹ năng tiếng Anh | Giáo trình ĐH Thăng Long
Issue Date: 2008
Publisher: Cambridge Cambridge University
Abstract: Với cuốn giáo trình này người học có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để viết tiếng Anh tự tin dù họ đang đâu, ở nhà, tại nơi làm việc, đi du lịch, học tập, hoặc trong những tình huống xã hội với bạn bè nói tiếng Anh.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3800
ISBN: 9780521705929
Appears in Collections:Ngôn ngữ Anh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Real (TT).pdfGiới thiệu7.9 MBAdobe PDFView/Open
sach_1.PDFNội dung44.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CD.rarCD31.68 MBrarView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.