Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
Title: Cambridge English skills real Listening and Speaking 3 with answers
Authors: Craven, Miles.
Keywords: Tiếng Anh | Kỹ năng nghe nói | Kỹ năng tiếng Anh | Giáo trình ĐH Thăng Long
Issue Date: 2008
Publisher: Cambridge Cambridge University
Abstract: Cuốn sách giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để sử dụng tiếng Anh một cách tự tin dù họ đang ở đâu- ở nhà, tại nơi làm việc, đi du lịch , nghiên cứu hoặc chỉ trong các tình huống xã hội với bạn bè nói tiếng Anh.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
ISBN: 9780521705882
Appears in Collections:Ngôn ngữ Anh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Real (TT).pdfGiới thiệu7.01 MBAdobe PDFView/Open
sach_1.PDFNội dung43.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CD.rarcd115.54 MBrarView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.