Tìm Kiếm

Kinh tế và quản lý : [1816]

Logo


Browse

Collections in this community

Kế toán [425]

Đây là bộ sưu tập khóa luận chuyên ngành kế toán

Quản trị kinh doanh, marketing [386]

Đây là bộ sưu tập khóa luận chuyên ngành quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng [1005]

Đây là bộ sưu tập khóa luận chuyên ngành tài chính, ngân hàng


Recent Submissions

 DSpace Xây dựng và phát triển thương hiệu "Seongon" cho Công ty TNHH truyền thông Thịnh Vượng
    Nguyễn Nhật, Nguyệt (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thiên Bằng
    Đinh Hải, Yến (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Phát triển Tây Hà Nội
    Lê Thị Thu, Hà (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hương Quê Việt
    Lê Thị Thu, Hương (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và xử lý nền móng công trình
    Ngô Hải, Linh (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh
    Nguyễn Hải, Yến (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Lan Dung
    Nguyễn Văn, Phúc (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Hoàng Giang
    Bùi Thị Thanh, Xuân (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Như Ý
    Phạm Thảo, Phương (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH MTV và Nghiên cứu thị trường Việt Nam
    Đinh Hồng, Sơn (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Nâng cao khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Đầu tư - Liên hiệp Vận tải Ô tô Hà Nam Ninh
    Nguyễn Thị Diễm, My (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 3 - ICIC
    Lê Phạm Thu, Quỳnh (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần in và vật tư Hải Dương
    Chu Thanh, Huyền (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối mặt hàng thủy hải sản đông lạnh của Công ty Cổ phần kinh doanh Agrifood
    Nguyễn Ngọc, Anh (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing cho Công ty TNHH MTV Du lịch giải trí Thiên Đường Bảo Sơn
    Lê Linh, Chi (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Hoàn thiện và phát triển thương hiệu sách Nhật Bản Wabooks
    Trần Ngọc, Bình (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Một số giải pháp phát triển thương hiệu thời trang nam Azzaro 39 của Công ty TNHH Maki
    Nguyễn Duy Bích, Ngọc (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Giải pháp quảng bá cho thương hiệu tổ chức sự kiện Amando của Công ty TNHH Dịch vụ miền Bắc
    Thái Thảo, Phương (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Xây dựng và phát triển thương hiệu nhà hàng Hoàng Trà
    Nguyễn Thị, Nhung (ĐH Thăng long, 2018)

 DSpace Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Ba Đình
    Đỗ Bá Hải, Nam (ĐH Thăng long, 2018)