Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4237
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.author김중섭-
dc.contributor.author조현용-
dc.contributor.author이정희-
dc.date.accessioned2018-04-18T08:22:11Z-
dc.date.available2018-04-18T08:22:11Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4237-
dc.description.abstractCuốn sách này là sách giáo khoa ba cấp về 'Lắng nghe' trong số các kỹ năng ngôn ngữ. Chủ đề ngôn ngữ, chức năng và biểu hiện cần thiết cho người học tiếng Trung cấp được cung cấp cùng với ngữ cảnh. Điều này nhằm mục đích để nghe và hiểu các cuộc trò chuyện được tạo thành từ hầu hết các cuộc trò chuyện hàng ngày và các tài liệu xã hội quen thuộc. Cuốn sách này là một chức năng riêng biệt của chức năng Hàn Quốc và trình bày bốn chức năng ngôn ngữ một cách độc lập, để người học tập trung vào chức năng ngôn ngữ. Thêm vào đó, nó được đắm mình trong môi trường thực tế trong đó ngôn ngữ được sử dụng, giúp hiểu rõ và thể hiện được chức năng, và cho phép học tiếng Hàn hiệu quả hơn bằng cách lựa chọn và tập trung chức năng ngôn ngữ theo mục đích học tập và yêu cầu của người học tiếng Hànvi
dc.language.isoothervi
dc.publisherKorea Hawoo Publishing Incvi
dc.subjectSách giáo khoa | Tiếng Hàn Quốc | Kỹ năng nghevi
dc.title경희 한국어: 듣기 3 (Get it Korean : listening 3)vi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Ngôn ngữ Hàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nghe3.pdfGiới thiệu4.75 MBAdobe PDFView/Open
Get it Korean - Listening 3.pdfNội dung19.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CD-3.rarCD152.21 MBrarView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.