Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4247
Title: 경희 한국어: 말하기. 3 (Get it Korean Speaking 3)
Authors: 김중섭
조현용
이정희
Keywords: Sách giáo khoa | Tiếng Hàn Quốc | Kỹ nghe nói
Issue Date: 2015
Publisher: Korea Hawoo Publishing Inc
Abstract: Đây là một cuốn sách giáo khoa ba cấp về 'Nói' giữa các ngôn ngữ có các sách giáo khoa tách biệt. Chúng tôi cung cấp các chủ đề ngôn ngữ, các chức năng và các biểu thức cần thiết cho người học đang học Tiếng Hàn Quốc thông qua ngữ cảnh. Điều này nhằm mục đích tạo ra một cuộc đối thoại với hầu hết các cuộc trò chuyện hàng ngày và các tài liệu xã hội quen thuộc.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4247
Appears in Collections:Ngôn ngữ Hàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CD-3.rarCD30.74 MBrarView/Open    Request a copy
Get It Korean Speaking 3-gt.pdfGiới thiệu15.86 MBAdobe PDFView/Open
Get It Korean Speaking 3.pdfNội dung67.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.