Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4319
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGuy., Brook-Hart-
dc.contributor.authorVanessa, Jakeman-
dc.date.accessioned2018-05-05T04:06:04Z-
dc.date.available2018-05-05T04:06:04Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4319-
dc.description.abstractCuốn sách của giáo viên chứa đầy đủ các ghi chú giảng dạy, các phím trả lời và lời khuyên về các nhiệm vụ thi, và cũng cung cấp thêm các tài nguyên có thể sao chép, bao gồm các bài kiểm tra và hoạt động để sử dụng trong lớp học.vi
dc.description.tableofcontentsNhập máy 2018vi
dc.language.isoenvi
dc.publisherCambridge: Cambridge Universityvi
dc.subjectTiếng Anh | IELTS | Sách luyện thi | Sách giáo viênvi
dc.titleComplete IELTS Bands 4-5 (b1): Teacher's bookvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Ngôn ngữ Anh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEB.pdfGiới thiệu381.53 kBAdobe PDFView/Open
Complete IELTS Band 4-5 TB.pdfNội dung14.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.