Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4324
Title: Complete IELTS Bands 6.5-7.5 (C1): Teacher's book
Authors: Guy., Brook-Hart
Vanessa, Jakeman
David., Jay
Keywords: Tiếng Anh | IELTS | Sách luyện thi | Sách giáo viên
Issue Date: 2014
Publisher: Cambridge Cambridge University
Abstract: Cuốn sách của giáo viên chứa đầy đủ các ghi chú giảng dạy, các phím trả lời và lời khuyên về các nhiệm vụ thi, và cũng cung cấp thêm các tài nguyên có thể sao chép, bao gồm các bài kiểm tra và hoạt động để sử dụng trong lớp học.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4324
Appears in Collections:Ngôn ngữ Anh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TeB.pdfGiới thiệu1.35 MBAdobe PDFView/Open
Complete-IELTS-Bands-65-75-Teacher Book.pdfNội dung14.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.