Please use this identifier to cite or link to this item: http://172.16.0.2:8080/dspace/handle/DHTL_123456789/4326
Title: Complete IELTS Bands 6.5-7.5 (C1): Workbook With Answers
Authors: Rawdon., Wyatt
Keywords: Tiếng Anh | IELTS | Sách luyện thi | Bài tập tiếng Anh
Issue Date: 2014
Publisher: Cambridge Cambridge University
Abstract: Bộ sách Complete IELTS bao gồm nhiều chủ điểm với những bài tập kích thích việc luyện kỹ năng speaking và các kỹ năng khác. Đi kèm với sách là các tài liệu tham khảo, ngữ pháp, từ vựng với chú giải, ví dụ và cả các đề kiểm tra luyện tập ở cuối mỗi bài để đảm bảo người đọc tiếp thu được đầy đủ kiến thức từ từng chủ điểm. Bộ sách còn cho người học làm quen mới các tiêu chuẩn của 1 đề thi mẫu với các bài test cả 4 kỹ năng của sách. Bộ sách phù hợp cho những người đã có nền tảng vững chắc có mục tiêu khoảng 6.5-7.5, đảm bảo rằng đây sẽ là 1 sự lựa chọn đúng đắn của bạn khi sử dụng bộ sách này.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4326
Appears in Collections:Ngôn ngữ Anh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
167_3- Complete IELTS Bands 6.5-7.5. Workbook without Answer Key_2013 -70p(1).pdf20.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.