Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4352
Title: 경희 한국어 쓰기. 6 (Get It Korean Writing 6)
Authors: 이정희
김중섭
조현용
Keywords: Ngôn ngữ Hàn | Luyện viết tiếng Hàn | Tiếng Hàn Quốc
Issue Date: 2015
Publisher: 출판사 하우
Abstract: Cuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 5 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4352
Appears in Collections:Ngôn ngữ Hàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Get It Korean Writing 6-gt.pdfGiới thiệu11.14 MBAdobe PDFView/Open
Get It Korean Writing 6.pdfNội dung89.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.