Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4979
Title: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Ninh Bình
Authors: Phạm Tuấn, Anh
Advisor: TS. Phạm Thị, Hoa
Keywords: Phát triển dịch vụ | Dịch vụ phi tín dụng | Ngân hàng Nông nghiệp | C00897
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ phi tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Ninh Bình. - Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Ninh Bình
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4979
Appears in Collections:Kinh doanh và quản lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.769-TT.pdfGiới thiệu495.11 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.769-ND.pdfNội dung1.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.