Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4980
Title: Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ
Authors: Đinh Thị Mai, Hương
Advisor: TS. Phạm Thị, Hoa
Keywords: Phát triển thanh toán | Không dùng tiền mặt | Ngân hàng Nông nghiệp | C00769
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: -Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về phát triển TTKDTM tại NHTM. - Nghiên cứu thực trạng về phát triển TTKDTM của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Thanh Sơn. - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển TTKDTM của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Thanh Sơn
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4980
Appears in Collections:Kinh doanh và quản lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.771-TT.pdfGiới thiệu435.48 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.771-ND.pdfNội dung1.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.