Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4988
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần - Tổng công ty xây dựng và thương mại Xuân Mai
Authors: Nguyễn Thế, Anh
Advisor: TS. Phạm Thị, Hoa
Keywords: Hiệu quả sử dụng | Sử dụng tài sản | C00896
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần - Tổng công ty xây dựng và thương mại Xuân Mai
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4988
Appears in Collections:Kinh doanh và quản lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.779-TT.pdfGiới thiệu243.48 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.779-ND.pdfNội dung1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.