Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4989
Title: Nâng cao chất lượng huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn Hương, Giang
Advisor: TS. Lê Việt, Đức
Keywords: Huy động vốn | Ngân hàng Nông nghiệp | C00766
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: - Làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về huy động và chất lượng HĐV tại các NHTM trong nền kinh tế , nhất là làm rõ những tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng HĐV. - Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng HĐV của Agribank CNHH giai đoạn 2013 – 2017. Qua phân tích đó chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm và hạn chế trong hoạt động của Agribank CNHH - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng HĐV của Agribank CNHH cho giai đoạn 2018- 2020, tầm nhìn đến năm 2023, tức là các giải pháp và kiến nghị vừa mang tầm ngắn hạn, vừa có tầm trung hạn.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4989
Appears in Collections:Kinh doanh và quản lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.780-TT.pdfGiới thiệu2.38 MBAdobe PDFView/Open
LVCH.780-ND.pdfNội dung1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.