Tìm Kiếm

Sách tham khảo : [811]

Logo


Browse

Collections in this community

Công tác xã hội [5]

Sách tham khảo cho khoa CTXH

Dinh dưỡng [16]

Sách tham khảo cho ngành dinh dưỡng

Du lịch [35]

Sách tham khảo cho khoa du lịch

Khoa âm nhạc ứng dụng [24]

Sách tham khảo cho khoa thanh nhạc

Ngôn ngữ Hàn [35]

Bộ sưu tập sách tiếng Hàn (do bộ môn tiếng Hà cung cấp)

Ngôn ngữ Nhật [41]

Bộ sưu tập sách tiếng Nhật

Quản lý bệnh viện [50]

Sách tham khảo cho ngành quản lý bệnh viện

Tin học [208]

Toán [47]

Sách tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau

Việt nam học [3]

Sách tham khảo cho khoa Việt nam học

Logo

Y tế công cộng, điều dưỡng [74]

Sách do bộ môn Y tế công cộng cung cấp


Recent Submissions

 DSpace A First Course in Linear Algebra
    Beezer, Robert A. (USA: Congruent Press,, 2012)

 DSpace Understanding & Using English Grammar : with answer key
    Betty, Azar S. (Pearson Education (US), 2009)

 DSpace Basic mathematics for economists
    Simon, Carl P. (Norton & Company, Inc, 1994)

 DSpace Solutions Manual to accompany Nonlinear Programming : Theory and Algorithms
    Bazaraa, Mokhtar S. (Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2006)

 DSpace College Mathematics for Business, Economics, Life Sciences and Social Sciences
    Ziegler, Michael R. (United Kingdom; Pearson Education Limited, 2014)

 DSpace Highly Recommended : English for the hotel and catering industry (Workbook)
    Stott, Trish. (Oxford, United Kingdom.; Oxford University Press, 2005)

 DSpace Highly Recommended : English for the hotel and catering industry (Teacher's book)
    Stott, Trish. (Oxford, United Kingdom.; Oxford University Press, 2005)

 DSpace Nghiệp vụ điều hành tour \Trình độ cơ bản
    (Cơ quan phát hành dự án phát triển nguông nhân lực du lịch Việt Nam, 2009)

 DSpace Highly Recommended : English for the hotel and catering industry
    Stott, Trish. (Oxford ; New York : Oxford University Press,, 2005)

 DSpace Quản lý khách sạn
    (Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ, 2015)

 DSpace Phục vụ trên tàu thủy du lịch \Trình độ cơ bản
    (Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ, 2015)

 DSpace Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ
    (Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ, 2015)

 DSpace Nghiệp vụ quản lý khách sạn nhỏ \Trình độ cơ bản
    (Cơ quan phát hành dự án phát triển nguông nhân lực du lịch Việt Nam, 2009)

 DSpace Nghiệp vụ nhà hàng \Trình độ cơ bản
    (Cơ quan phát hành dự án phát triển nguông nhân lực du lịch Việt Nam, 2009)

 DSpace Nghiệp vụ lễ tân : Trình độ cơ bản
    (Cơ quan phát hành dự án phát triển nguông nhân lực du lịch Việt Nam, 2009)

 DSpace Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch \Trình độ cơ bản
    (Cơ quan phát hành dự án phát triển nguông nhân lực du lịch Việt Nam, 2009)

 DSpace Nghiệp vụ đặt giữ chỗ lữ hành \Trình độ cơ bản
    (Cơ quan phát hành dự án phát triển nguông nhân lực du lịch Việt Nam, 2009)

 DSpace Nghiệp vụ giữ đặt buồng khách sạn \Trình độ cơ bản
    (Cơ quan phát hành dự án phát triển nguông nhân lực du lịch Việt Nam, 2009)

 DSpace Nghiệp vụ đại lý lữ hành \Trình độ cơ bản
    (Cơ quan phát hành dự án phát triển nguông nhân lực du lịch Việt Nam, 2009)

 DSpace Nghiệp vụ buồng \Trình độ cơ bản
    (Cơ quan phát hành dự án phát triển nguông nhân lực du lịch Việt Nam, 2009)