Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5280
Title: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : Cao cấp 6 (Sách bài tập)
Authors: Cho Hang Rok.
Lee Mi Hye
Lê Đăng, Hoan
Lê Thị Thu, Giang
Keywords: Tiếng Hàn Quốc | Giáo trình
Issue Date: 2013
Publisher: Korea Korea Foundation
Abstract: Giáo trình được biên tập phù hợp với đặc thù thực tế một cách chặt chẽ là sự nối tiếp liên tục các nhu cầu và phản hồi tích cực của các cơ quan đào tạo và các trường đại học tại Việt Nam. Là công cụ học tập hiệu quả không chỉ trong các giờ học tiếng Hàn tại các trường Đại học mà còn dành cho cả những người học thông thường góp phần tăng cường sự hiểu viết sâu sắc về tiếng Hàn và nâng cao năng lực giao tiếp mang tính thực tế
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5280
Appears in Collections:Ngôn ngữ Hàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ebook GT Tieng Han Tong Hop - Cao Cap 6.pdfSách học56.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Bai Tap GT Tieng Han Tong Hop - Cao Cap 6.pdfSách bài tập29.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Cao Cấp 6.rarFile nghe106.39 MBrarView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.