Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5283
Title: Thực trạng thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình năm 2018 và một số yếu tố liên quan
Authors: Nguyễn Thành, Nam
Advisor: PGS.TS. Hồ Thị Minh, Lý
Keywords: Y tế xã | Bộ tiêu chí quốc gia
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: 1. Mô tả thực trạng thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình năm 2018. 2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 tại địa bàn nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5283
Appears in Collections:Y tế công cộng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
824 tt.pdfGiới thiệu2.05 MBAdobe PDFView/Open
824.pdfNội dung54.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.