Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5332
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh
Authors: Nguyễn Hải, Yến
Advisor: Ths. Nguyễn Hồng, Nga
Keywords: A27112 | Sử dụng tài sản | Tài sản trong doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5332
Appears in Collections:Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A27112_FN499_1.pdfNội dung419.74 kBAdobe PDFView/Open
A27112_FN499.pdfNội dung1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.