Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5357
Title: Phát triển du lịch văn hóa ở chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội
Authors: Đỗ Thị Thùy, Linh
Advisor: Ths. Nguyễn Đức, Khoa
Keywords: Phát triển du lịch | Du lịch văn hóa | Chùa Trầm | A24357
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu du lịch văn hóa ở chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội. Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp cho chính quyền địa phương về hoạt động du lịch văn hóa ở chùa Trầm.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5357
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A24357_1.pdfGiới thiệu4.55 MBAdobe PDFView/Open
A24357.pdfNội dung55.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.