Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5365
Title: Đánh giá sự sáng tạo trong pha chế Barista tại Stabucks và The Coffee House
Authors: Đoàn Việt, Hà
Advisor: Ths. Phạm Trần Thăng, Long
Keywords: Pha chế Barista | Stabucks | The Coffee House | A24736
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Tìm hiểu về sự sáng tạo trong công việc của nhân viên pha chế tại 2 cửa hàng đồ uống Stabucks Duy Tân và The Coffee House Thái Hà, từ đó bước đầu đưa ra một số đánh giá, giải pháp nhằm nâng cao tính sáng tạo thông qua góp phần hoàn thiện, thay đổi, phát triển công tác đào tạo nhân viên làm việc trong nghề pha chế Barista, hướng tới nâng cao hiệu quả kinh doanh của cơ sở cung ứng dịch vụ đồ uống
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5365
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A24736_1.pdfGiới thiệu5.2 MBAdobe PDFView/Open
A24736.pdfNội dung41.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.