Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5415
Title: Phát triển du lịch bền vững tại quần thể hang động Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Bình
Authors: Trịnh Thị Thu, Hương
Advisor: PGS.TS Trần Hoàng Diễm, Ngọc
Keywords: Phát triển du lịch | Du lịch bền vững | Hang Sơn Đoòng | A27282
Issue Date: 2019
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng khai thác du lịch bền vững tại quần thể hang Sơn Đoòng - Quảng Bình. Phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp và đề xuất một số một số kiến nghị nhằm thúc đầy hoạt động du lịch tại đây.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5415
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A27282_1.pdfGiới thiệu701.24 kBAdobe PDFView/Open
A27282.pdfNội dung2.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.