Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5434
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại Tràng An River View Homestay Ninh Bình
Authors: Nguyễn Thị Phương, Thanh
Advisor: Ts. Nguyễn Văn, Bình
Keywords: Dịch vụ lưu trú | Tràng An River View Homestay | A28018
Issue Date: 2019
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Đề tài nghiên cứu về những vấn đề tồn tại của dịch vụ lưu trú tại Tràng An River View Homestay Ninh Bình. Xác định nguyên nhân , yếu tố tác động đến các vấn đề đó. Đưa ra các phương hướng, giải pháp giúp nâng cao chất lượng dịch vụ.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5434
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28018_1.pdfGiới thiệu371.96 kBAdobe PDFView/Open
A28018.pdfNội dung1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.