Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5436
Title: Phát triển du lịch tâm linh tại chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang
Authors: Nguyễn Lâm Mỹ, Huyền
Advisor: Ths. Phạm Trần Thăng, Long
Keywords: Phát triển du lịch | Du lịch tâm linh | Chùa Vĩnh Nghiêm | A28078
Issue Date: 2019
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, làm rõ tình hình thực tế hiện nay của công tác phát triển du lịch tâm linh tại chùa Vĩnh Nghiêm , từ đó đưa ra các giải pháp phát triển du lịch tâm linh tại điểm di tích lịch sử,văn hóa này.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5436
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28078_1.pdfGiới thiệu331.9 kBAdobe PDFView/Open
A28078.pdfNội dung2.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.