Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5437
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Serene Cuisine Restaurant thuộc Khách sạn Serene Boutique Hotel & Spa
Authors: Phạm Thị, Hiền
Advisor: Ts. Nguyễn Văn, Bình
Keywords: Chất lượng dịch vụ | Nhà hàng Serene Cuisine | A28097
Issue Date: 2019
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ tại nhà hàng . Đề ra các giải pháp phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt tiêu cực. Nâng cao chât lượng dịch vụ để tăng khả năng thu hút khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5437
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28097_1.pdfGiới thiệu454.3 kBAdobe PDFView/Open
A28097.pdfNội dung2.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.