Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5439
Title: Giải pháp phát triển du lịch tại điểm đến Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Authors: Nguyễn Cao, Minh
Advisor: TS. Trịnh Xuân, Dũng
Keywords: Phát triển du lịch | Cát Bà | A28127
Issue Date: 2019
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Hệ thống hóa những kiến thức đã học về điểm đến du lịch và những yếu tố cấu thành điểm đến du lịch. Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch tại Cát Bà. Đề xuất giải pháp, kiếm nghị nhằm nâng chất lượng hoạt động tại khu du lịch Cát Bà,
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5439
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28127_1.pdfGiới thiệu334.37 kBAdobe PDFView/Open
A28127.pdfNội dung1.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.