Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5440
Title: Phát triển du lịch sinh thái tại khu Du lịch sinh thái Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Authors: Nguyễn Thị, Lý
Advisor: Ths. Phạm Trần Thăng, Long
Keywords: Phát triển du lịch | Du lịch sinh thái | Tràng An | A28149
Issue Date: 2019
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu làm rõ tình hình hoạt động phát triển du lịch sinh thái tại khu Du lịch sinh thái Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần phát triển loại du lịch này một cách bền vững, có tính cạnh tranh cao .
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5440
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28149_1.pdfGiới thiệu314.07 kBAdobe PDFView/Open
A28149.pdfNội dung1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.