Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5441
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại hệ thống Công cà phê chi nhánh Hà Nội
Authors: Nguyễn Thanh, Phương
Advisor: TS. Bùi Cẩm, Phượng
Keywords: Chất lượng dịch vụ | Dịch vụ khách hàng | Cộng cà phê | A28151
Issue Date: 2019
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng của hệ thống Công cà phê chi nhánh Hà Nội. Đưa ra đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của hệ thống này trong thời gian tới
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5441
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28151_1.pdfGiới thiệu385.44 kBAdobe PDFView/Open
A28151.pdfNội dung1.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.