Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5442
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Benkay, khách sạn Nikko Hà Nội
Authors: Trần Thị Phương, Thảo
Advisor: Ths. Nguyễn Đức, Khoa
Keywords: Chất lượng dịch vụ | Dịch vụ ăn uống | Khách sạn Nikko | A28200
Issue Date: 2019
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến dịch vụ nói chung và dịch vụ ăn uống nói riêng. Phân tích thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ tại nhà hàng để tìm ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong chất lượng phục vụ nhà hàng. Đưa ra đề xuất nhằm nâng cao, đẩy mạnh hoạt động quản lý chất lượng của nhà hàng Benkay,
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5442
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28200_1.pdfGiới thiệu438.67 kBAdobe PDFView/Open
A28200.pdfNội dung2.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.