Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5443
Title: Nghiên cứu hoạt động thu hút khách hàng tại nhà hàng Ba Long
Authors: Bùi Thị, Phương
Advisor: Ths. Phùng Đức, Thiện
Keywords: Thu hút khách | Nhà hàng Ba Long | A28236
Issue Date: 2019
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Đề tài nghiên cứu về thực trạng và giải pháp nhằm thu hút khách hàng đến với nhà hàng Ba Long, từ đó nắm được hoạt động của nhà hàng này và đưa ra giải pháp thu hút khách hàng.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5443
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28236_1.pdfGiới thiệu356.89 kBAdobe PDFView/Open
A28236.pdfNội dung1.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.